ENGLISH  
SASCO Jeddah to Madina
069- SASCO 1
Jeddah Madinah Highway inside SASCO Station
SASCO Madina to Jeddah
070- SASCO 2
Madinah Jeddah High Way inside SASCO Station